Kodin siunaaminen

Kodin siunaaminen on viime vuosikymmeninä yleistynyt toimitus.

Usein se tapahtuu kotikasteen yhteydessä osana juhlan lopulla olevaa rukousta. Kodin siunaaminen voi yhtä hyvin olla oma erillinen juhlansa, johon sisältyy Raamatun tekstien lukemista, rukousta, veisuuta ja puhe.

Aika siihen voidaan varata samoin kuin muihinkin kirkollisiin toimituksiin kirkkoherranvirastosta, puh 040 740 5440.

Ennen tapahtumaa voidaan papin kanssa käydä toimitusta valmistava keskustelu.

Lisätietoa kodin siunaamisesta: evl.fi/kodinsiunaaminen