Kaste

Jeesus sanoo; "Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Matt 28:18-20

Kastejuhla voidaan järjestää kodissa, kirkossa, kirkonkylän seurakuntatalolla, Kuukanniemen seurakuntakokodilla tai muussa sopivassa paikassa.
Kasteet voi sopia kirkkoherranviraston kanssa tai suoraan pappien kanssa.
Seurakunnalta on lainattavissa kastemalja ja kastealba.

Kotikaste

Kotikastetta varten tarvitaan kastepöytä. Se peitetään valkealla liinalla ja pöydälle asetetaan kastemalja.
Kastemaljaksi käy esimerkiksi lasikulho tai muu kaunis astia, joka on riittävän iso, niin että siitä on helppo ottaa kädellä vettä. Maljaan laitetaan lämmintä vettä ennen kastetoimituksen alkua.
Pieni valkoinen liina varataan lapsen pään kuivaamista varten. Raamattu kuuluu myös kastepöydälle.
Kynttilät ja kukat luovat tunnelmaa ja niissä voi nähdä myös syviä vertauskuvia.

Pappi tuo mukanaan kastekynttilän, jonka Lemin seurakunta lahjoittaa lapselle.

Lapsi puetaan valkoiseen kastemekkoon. Lasta voi kastetilaisuuden aikana pitää sylissään kummi, jompikumpi vanhemmista tai joku sukulainen.

Kasteen jälkeen lapsen nimi luetaan ja hänen puolestaan rukoillaan seuraavan viikon jumalanpalveluksessa. Kastetun vanhemmat, sisarukset, kummit ja muu suku ovat tervetulleita tähän jumalanpalvelukseen.

Kummit

Kastettavalla tulee olla vähintään kaksi kummia, jotka ovat konfirmoituja evankelis-luterilaista uskoa tunnustavan kirkon jäseniä. Näiden lisäksi voi kummina olla myös muuhun evankelisluterilaisen kirkon toimittaman kasteen hyväksyvään kristilliseen kirkkoon tai uskonnolliseen yhdyskuntaan (ortodoksi, roomalaiskatolinen, anglikaani, metodisti) kuuluva henkilö.


LINKKI: Yleistä kasteesta ja kasteen kaava http://evl.fi/kaste